Etusivu
Mediatiedot
Lehden tausta
Tilaa ilmainen näytenumero
Lehtitilaus
 
Yhteystiedot
Kauppa
 
Tässä numerossa
<empty> Kutsu karulle lähetyskentälle
<empty> MP 24 – kaikkien aikojen suurimmat MP -messut
<empty> Heikot Weljet tukevat toisiaan
viiva
Artikkelit
<empty> Vanhemmat lehdet
   
Tosimies nyt myös Facebookissa ja Youtubessa

 

Keren Kayemeth LeIsrael
katsoo tulevaisuuteen118-vuotiaan Keren Kayemeth LeIsrael – Jewish National Fund eli Juutalaisen kansallisrahaston tarina on samalla tarina Israelista, joka kasvoi autiosta maasta kukoistavaksi valtioksi. KKL on elänyt mukana Israelin nykyhistoriassa alkaen ensimmäisistä maahankinnoista 1900-luvun alussa.

Keren Kayemeth LeIsrael on istuttanut yli 240 miljoonaa puuta ja rakentanut noin 230 vedenkeruuallasta. KKL:llä on näiden lisäksi käynnissä ympäri Israelia lukuisia projekteja, joilla halutaan tarjota ihmisille parempi ja viihtyisämpi elinympäristö.

Tushian leikkipuisto
Israelin valtio on asettanut tärkeäksi päämääräkseen lisätä Galilean väestöä puolella miljoonalla ja Negevin miljoonalla uudella asukkaalla.

Lisääntyvä väestö asettaa uusia haasteita. KKL parantaa viljelysmaita, rakentaa yhteisöjä ja päällystää teitä mahdollistaakseen nuoria perheitä asettumaan uusille alueille. Keren Kayemeth LeIsrael on mukana vahvistamassa asumisen, maatalouden ja matkailun infrastruktuurin perustaa, uusien yhteisöjen onnistunutta perustamista ja olemassa olevien alueiden laajentumista. KKL on tekemässä Negevistä vihreän ja viihtyisän asuinpaikan.

Uutisissa saa jatkuvasti lukea, kuinka Gazasta ammutaan raketteja Israeliin ja läheisiin asutuksiin – nyt jo Tel Aviviin asti. Aikuiset ja lapset elävät jatkuvan pelon alla näillä alueilla. Gazasta on myös lähetetty palavia leijoja ja ilmapalloja, jotka maahan pudotessaan aiheuttavat laajoja tuhoja metsille, viljelyksille ja eläimille.

KKL-JNF:n puheenjohtaja Daniel Atar on todennut: – Hamasin polttaessa metsiä me jatkamme niiden istuttamista. Tulemme todistamaan, että elämämme täällä perustuu kasvuun ja siihen, että olemme vahvoja.

Jotta alueen lapsilla olisi kaiken pelon keskellä edes hetki aikaa olla lapsi ja mahdollisuus leikkiin, on Keren Kajemet Finland yhdessä Tanskan KKL:n kanssa tukemassa Luoteis-Negevissä, lähellä Gazan rajaa sijaitsevan Tushian leikkipuiston kunnostusta. Puistoon rakennetaan uusia leikkivälineitä, penkkejä, kastelujärjestelmä ja valaistus. Samalla kunnostetaan puiston viheralueet istuttamalla puita ja kukkaistutuksia.

Jatkuvasti uusia hankkeita
Vuonna 2017 KKL pyysi viranomaisia antamaan kehitysehdotuksia omilla lainkäyttöalueillaan kuten kävely- ja pyöräilyreitit, maiseman muokkaus yhteisön tarpeisiin ja KKL-JNF:n puutarhat. Nämä hankkeet myötävaikuttavat elämänlaadun parantamiseen ja auttavat houkuttelemaan nuoria perheitä rakentamaan kotinsa syrjäisille alueille.

Vuosina 2017–2018 Israelissa toteutettiin kymmeniä edellä mainituilla aloilla toteutettuja hankkeita. KKL:n ystävät ja sen avunantajat olivat tervetulleita osallistumaan näihin hankkeisiin ja olemaan osa työtä, mikä johtaa muutoksiin ja hyvinvointiin Negevissä, Galileassa ja yhteiskunnan eri osa-alueilla.

KKL:n toiminnassa jokainen muutos on osa prosessia, joka johtaa uusien, ainutlaatuisten ja houkuttelevien hankkeiden luomiseen maan asukkaille ja ihmisille, jotka rakastavat ja tukevat Israelia.

Valitettavan monet metsäpalot ovat pakottaneet organisaation kehittämään palontorjuntavalmiuksia ja uudelleenmetsitysmenetelmiä ympäröivien yhdyskuntien turvaamiseksi. Nykyään KKL:n metsitystietoutta viedään moniin muihinkin maihin.

Laajaa koulutusta
Välittääkseen sionistiset arvot tulevalle sukupolvelle KKL kouluttaa Galileaan ja Negeviin perustettavissa KKL-JNF House -nimellä kulkevissa keskuksissa nuoria tulevaisuuden johtajia tuntemaan oman maansa paremmin. Diaspora-nuorisolle KKL-JNF puolestaan suunnittelee ja toteuttaa ohjelmia, joilla vahvistetaan heidän juutalaista identiteettiään ja yhteyttään Israelin valtioon.

KKL kehittää myös kenttä- ja metsäopetuskeskuksia, joista osa toimii kansainvälisinä ympäristökasvatuksen nuorisokeskuksina ja jotka kaikki juurruttavat kulttuuriperinnön arvoja ja rakkautta maata kohtaan.

KKL pyrkii olemaan ”valona kansakunnille” jakamalla muiden maiden kanssa vuosien varrella kertynyttä ammatillista tietoa ja kokemusta erityisesti aavikoitumisen torjumiseksi, vesihuollon ja maatalouden edistämiseksi elintarviketurvan varmistamiseksi.

Työ ei koskaan lopu...
KKL-JNF jatkaa uusien painopistealueidensa kanssa ydintoimintaansa, johon kuuluvat metsätalous, metsiin pääsy ja avoimuus kaikille; maatalouden T & K-toiminnan tukeminen; vesivarojen kehittäminen; ja ympäristöhankkeet, mukaan lukien uusiutuva energia – kaikki Israelin ja sen väestön eduksi.

Kimmo Janas


Yhteistyössä
CMN